Kurs na instruktora nauki jazdy

Kurs na instruktora nauki jazdy prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Kierowców "EFEKT" przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy w zakresie kategorii A, B, C, D, B+E, C+E, T. Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.

Podstawowe wymogi, aby rozpocząć szkolenie:

Szkolenie dla kandydatów na instruktora nauki jazdy może rozpocząć osoba, która:

 1. posiada co najmniej podstawowe wykształcenie
 2. posiada przez okres co najmniej:
  • 2 lat prawo jazdy kat. B - w przypadku kursu na instruktora nauki jazdy kat. B
  • 2 lat prawo jazdy kat. A - w przypadku kursu na instruktora nauki jazdy kat. A
  • 2 lat prawo jazdy kat. T - w przypadku kursu na instruktora nauki jazdy kat. T
  • 1 roku prawo jazdy kat. C, D, C+E, B+E oraz 3-letnie doświadczenie jako instruktor nauki jazdy kat. B - w przypadku kursu na instruktora nauki jazdy kat. C, D, C+E, B+E (kurs uzupełniający)
 3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (Dz.U. 2011.30.151 – art. 34 ust 1) oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu (Dz.U. 2011.30.151 – art 82 ust. 2 pkt 1) - jako instruktor nauki jazdy
 4. posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu.

Program szkolenia:

Część teoretyczna - wykłady (130 godziny lekcyjne)*
 • psychologia - 10h
 • metodyka nauczania - 50h
 • prawo ruchu drogowego - 30h
 • technika kierowania i obsługi pojazdu - 18h
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego - 10h
 • zasady prowadzenia ośrodka - 6h
 • praktyka instruktorska - 4h
 • technika i taktyka jazdy - 2h

* w przypadku rozszerzenia przez instruktora nauki jazdy swoich uprawnień o nowe kategorie, obowiązkowe jest 6h zajęć teoretycznych (4h praktyka instruktorska oraz 2h technika i taktyka jazdy)

"Część praktyczna - 55 godzin zegarowych" + zajęcia w charakterze obserwatora:
 • pokaz przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców
 • prezentacja przez każdego uczestnika kursu co najmniej 5 wybranych zajęć teoretycznych
 • udział w charakterze obserwatora w co najmniej 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w OSK „EFEKT”
 • pokaz przeprowadzenia 5 godzin zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców – 2h na placu manewrowym oraz 3h w mieście
 • przeprowadzenie przez kandydata na instruktora na placu manewrowym OSK „EFEKT” z udziałem kandydata na kierowcę co najmniej 10 zajęć praktycznych
 • przeprowadzenie przez kandydata na instruktora w ruchu drogowym z udziałem kandydata na instruktora co najmniej 4 godzin zajęć praktycznych, realizując szkolenie jedna osoba występuję w charakterze kandydata na kierowcę, a druga w charakterze instruktora nauki jazdy.
 • zajęcia z techniki i taktyki jazdy na płycie poślizgowej w ODTJ Lublin
 • udział w charakterze obserwatora w zajęciach praktycznych prowadzonych w ruchu miejskim w OSK „EFEKT”:
  1. kat. A - 10h
  2. kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T - 30H
  3. kat. C+E, D+E - 15h
  4. kat. D - 25h

Miejsce odbywania zajęć teoretycznych:

 • ul. Stanisława Leszczyńskiego 15/2, 20-069 Lublin, tel: 81 743 61 71
 • ul. Gabriela Narutowicza 14/16, 20-004 Lublin, tel: 570 380 001

Miejsce odbywania zajęć praktycznych:

 • Plac manewrowy: ul. Krochmalna 13
 • Plac manewrowy: ul. Dworcowa 11 (Targi Lublin)
 • Miasto Lublin
 • ODTJ Lublin: ul. Antoniny Grygowej 32

Egzamin państwowy na instruktora nauki jazdy (3 etapy):

 1. test wielokrotnego wyboru
 2. prezentacja wylosowanego tematu na podstawie przygotowanego w trakcie egzaminu konspektu
 3. egzamin na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym: omówienie i wykonanie wylosowanego manewru (2 zadania na placu oraz 2 w mieście)

Miejsce egzaminu: WORD ul. Hutnicza 3, Lublin

Pojazd egzaminacyjny:

 • Skoda Fabia - kat. B
 • Suzuki Gladius - kat. A
 • DAF LF 220, MAN TGL 12.240 - kat. C
 • DAF LF 220, MAN TGL 12.240 - kat. C+E
 • Solbus - kat. D
 • Solis 50 2WD - kat. T
Cena kursu od 1800zł
NAJBLIŻSZY KURS 15/07/2019 Godzina: 17:00 ul. Leszczyńskiego 15/2
POWRÓT

Sprawdź cennik kursów oraz
aktualne promocje
i zapisz się na kurs już dzisiaj

CENNIK I PROMOCJE

Egzamin Państwowy krok po kroku
przykładowe pytania
egzaminacyjne

BAZA WIEDZY
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.