Warsztaty dla instruktorów

Każdy Instruktor raz w roku zobowiązany jest do uczestniczenia w dwudniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonych przez SUPER OSK, o których mowa w art. 35 ust. 6 Ustawy o Kierujących Pojazdami.
Program dwudniowych warsztatów doskonalenia zawodowego wygląda następująco:

I. Część teoretyczna:

 1. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących przedmiotów:
  • Psychologia – 1 godz.
  • Metodyka nauczania – 1 godz.
  • Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.
  • Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.
  • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.
 2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.
 3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.

II. Zajęcia praktyczne:

 1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
 2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
 3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.

III. Po zakończeniu warsztatów:

 1. Instruktor otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.
 2. Do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6 Ustawy o Kierujących Pojazdami
 3. Obowiązek uczestnictwa w warsztatach nie dotyczy osób, które uzyskały po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byliby obowiązani uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.
 4. Nieprzedłożenie do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego skutkuje skreśleniem z ewidencji instruktorów nauki jazdy zgodnie z art 46 Ustawy o Kierujących Pojazdami.
POWRÓT

Sprawdź cennik kursów oraz
aktualne promocje
i zapisz się na kurs już dzisiaj

CENNIK I PROMOCJE

Egzamin Państwowy krok po kroku
przykładowe pytania
egzaminacyjne

BAZA WIEDZY
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.